MONEY & FOOL

“Money never made a fool of anybody; it only shows them up”…

Advertisements

PIKUKUH BADUY

“Lojor teu menang dipotong, pondok teu meunang disambung.” -pikukuh Baduy

Advertisements